TOWARZYSKIE ZAWODY JEŹDZIECKIE SK *DWORNA*


TOWARZYSKIE ZAWODY JEŹDZIECKIE 

P R O P O Z Y C J E  Z A W O D Ó W
 

 1. Organizatorzy: Stadnina Koni DWORNA 
   
 2. Termin: 14 sierpnia 2022 r. 
   
 3. Adres: Stadnina Koni *Dworna* Rogoźnik 86, 34-471 Ludźmierz 
   
 4. Termin zgłoszeń: do 12 sierpnia 2022 r.
   
 5. Planowany program zawodów (podane godziny są orientacyjne +/- 30min):
  • Godz. 12.00
   • Konkurs nr 1 O Puchar Stadniny Koni „Dworna” – kl. LL 50 cm – specjalny z trafieniem w normę czasu
            Dekoracja zwycięzców po zakończeniu konkursu 
  • Godz. 13.30
   • Konkurs nr 2 O Puchar Sołtysa Wsi Rogoźnik – kl. LL 70 cm – specjalny z trafieniem w normę czasu 
            Dekoracja zwycięzców po zakończeniu konkursu 
  • Godz. 15.00 
   • Konkurs nr 3 O Puchar rodziny Tischnerów – kl. LL 80 cm – dwufazowy (art. 274.1.5.3)
            Dekoracja zwycięzców po zakończeniu konkursu
  • Godz. 16.30
   • Konkurs nr 4 O Puchar Wójta Gminy Nowy Targ – kl. LL 100 cm – zwykły (art. 238.2.1)
            Dekoracja zwycięzców po zakończeniu konkursu 
     
 6. Dane do zgłoszeń: e- mail: stadnina-dworna@wp.pl
   
 7. Dodatkowe informacje: Kamila Bobek tel. 889-255-737 oraz na stronie              www.stadnina-dworna.pl 
   
 8. Komisja Sędziowska:
  • Sędzia główny – Renata Kurleto
  • Sędzia – Janusz Wójtowicz 
  • Gospodarz Toru – Janusz Wójtowicz
    
 9. Warunki techniczne:
  • Parcours – podłoże trawiaste 50x70 
  • Rozprężalnia – podłoże trawiaste 50x70 
    
 10. Nagrody:
  • Pamiątkowe flots dla uczestników rundy honorowej 
  • dla zwycięzców puchary i nagrody rzeczowe m.in. w postaci sprzętu jeździeckiego.
    
 11. Sprawy organizacyjne:
  1. Obowiązuje aktualna dokumentacja zgodna z regulaminem (poniżej). 
  2. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami PZJ:
   1. Przepisy Ogólne PZJ wydanie/rok: 2020
   2. Przepisy Dyscypliny Skoki przez Przeszkody wydanie/rok: 2022
   3. Regulamin krajowych zawodów w Dyscyplinie Skoków przez Przeszkody wydanie/rok: 2020
   4. Regulamin zawodów towarzyskich: MZJ 2018
   5. Przepisy weterynaryjne, antydopingowe i kontroli leczenia koni wydanie/rok: 2021
  3. Zawodnicy nieposiadający wymaganych i aktualnych dokumentów nie będą dopuszczeni do startu. 
  4. Sprawdzanie dokumentów w dniu 14.08.2022 w godzinach 10.00-11.00. 
  5. Wywieszenie list startowych godz. 11.30 
  6. Początek konkursów godz. 12.00 
  7. Opłaty za udział w zawodach:
   1. Opłata organizacyjna za start konia w konkursach wynosi 100 zł/ max. 2 przejazdy. 
   2. Trzeci przejazd dodatkowo płatny 50 zł.
   3. Opłata dodatkowa za zgłoszenie po terminie wynosi 50 zł.
   4. Boks w stajniach 50zł /doba - ilość boksów ograniczona- decyduje kolejność rezerwacji.  
  8. Stajnie przygotowane od dnia 14 sierpnia 2022 r. od 9:00.
  9. Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu za zgodą Sędziego po wniesieniu opłaty 20 zł (nie dotyczy skreśleń z listy). 
  10. Organizator zapewnia pierwszą ściółkę. Na terenie Stadniny jest możliwość nabycia słomy i siana. 
  11. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości koni w przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń. 
  12. Zawody mogą zostać odwołane ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszonych koni lub fatalne warunki pogodowe.
  13. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i chorób zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych. 
  14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów. 
  15. Wyżywienie we własnym zakresie – dostępne na terenie Stadniny. 
  16. Rezerwacja miejsc noclegowych również we własnym zakresie na terenie Stadniny pod nr tel. 609 820 347 
    
 12. REGULAMIN:
  1. W zawodach mogą uczestniczyć zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie z tym, że osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Minimalny wiek zawodnika – 7 lat + obowiązkowa Odznaka Jeżdżę Konno.
  2. Zawodnicy posiadający licencje sportowa na starty w zawodach regionalnych lub ogólnopolskich mogą brać udział WYŁĄCZNIE w konkursach nr 3 i 4
  3. Każdy zawodnik musi okazać aktualne na dzień zawodów orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez:
   1. Pediatrę, internistę, lekarza rodzinnego lub lekarza chorób wewnętrznych, a także lekarza medycyny sportowej – osoby do 23 r.ż.
   2. lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej – osoby powyżej 23 r.ż.
                                                        Nie będą uwzględniane zaświadczenia od lekarzy innych specjalności!
  4. Zawodnik zobowiązany jest okazać aktualną polisę NNW z tytułu uczestnictwa w zawodach jeździeckich. 
  5. Wszyscy zawodnicy muszą startować w atestowanym kasku lub toczku z zapięciem trzypunktowym. 
  6. Zaleca się też dla wszystkich niepełnoletnich zawodników kamizelki ochronne, do ukończenia 16 r.ż. są one OBOWIĄZKOWE.
  7. Zawodnicy nieposiadający odpowiednich dokumentów, NIE BĘDĄ dopuszczeni do startów.
  8. W konkursach mogą startować konie 4-letnie i starsze.
  9. Konie mogą startować 3 razy w ciągu dnia (maksymalnie 2 starty w jednym konkursie).
  10. Konie startujące w zawodach muszą legitymować się paszportem z aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie końskiej.
  11. Zgłoszenia jedynie przez formularz zgłoszeniowy.
  12. Wszystkich uczestników konkursów obowiązuje schludny i bezpieczny strój.
  13. Rząd i ogłowie zgodne z przepisami PZJ.
  14. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM.

 

Kodeks postępowania z koniem:

 Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. 

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. Komercyjnym.

 1. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia i obrządzania oraz transportu.
 2. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania konia.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień, eutanazji oraz spokojnej starości.
 5. PZJ zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie. 

 

Link do zgłoszenia: 
https://bit.ly/3AbNtSz